City Consult предлага на дружествата, за които е задължително според разпоредбите на Закона за Счетоводството публикуването на годишните финансови отчети да бъде извършено в интернет секция, в която осигуряваме достъп и поддръжка за минимален срок от 3 години от датата на публикуване

Сдружение СЕЛФТРАНСФОРМЕЙШЪН ЛЮБОВ ШАКТИ - 2017 г.