CITY CONSULT е компания, която излиза извън рамките нa счетоводните услуги. Ние осигуряваме пълна счетоводна и правна подкрепа на вашия бизнес. Така сме ви по-полезни - oпознаваме спецификите и проблемите на фирмата ви в тяхната пълнота и ви предлагаме ефективни решения.

Справяме се с всяка задача, която ни възложите, независимо от нейните особености. За целта поддържаме екип от експерти в сферите: счетоводство, одит, данъчно-правни услуги, услуги по управление на риска и финансови консултации.